מי אנחנו?

המרכז הישראלי למיניות בריאה הוקם בשנת 2015 כעמותה ללא מטרות רווח (מס’ 580612091). המרכז שואף להעצים היבטים בריאים וחיוביים של ההתנהגות המינית במטרה לקדם את רווחתו של הפרט בחברה. המרכז מעוניין להעלות לסדר היום הציבורי שיח העוסק בקו הדק שבין התנהגות מינית בריאה לבין התנהגות שאינה בריאה (פורנוגרפיה והתנהגות מינית קומפולסיבית) והשלכותיה החברתיות. כמו כן, במסגרת פעילותו, המרכז שואף ליצור שיח בין מחקר עדכני בתחומי הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה והבריאות לבין שיטות טיפול מגוונות באמצעות פעילויות בקהילה המקומית והבינלאומית. החזון של המרכז כולל בניית מרכז פיזי למחקר, ללימוד ולטיפול בנושא מיניות האדם.

יעדים

קידום מודעות ויצירת שיח ציבורי סביב התנהגויות מיניות נורמטיבית ולא נורמטיבית

בניית תוכניות מניעה והתערבות טיפולית לבני נוער ולמבוגרים.

פיתוח ימי עיון וכנסים מקצועיים לצוותי טיפול וחינוך.

יצירת שיתופי פעולה אקדמיים, ממשלתיים וציבוריים בישראל ובחו”ל.

פרסום בתקשורת